top of page

Liên hệ chúng tôi

Kiểm soát truy cập dựa trên đám mây | Truy cập Di động

Suite 1 (Tầng trệt) Peacock House, Northbridge Rd, Berkhamsted HP4 1EH, United KIngdom.

+44 7535 077366

Suite 1 (Tầng trệt) Peacock House, Northbridge Rd, Berkhamsted HP4 1EH, United KIngdom.

+44 7535 077366

Suite 1 (Tầng trệt) Peacock House, Northbridge Rd, Berkhamsted HP4 1EH, United KIngdom.

+44 7535 077366

17 Eclair St, Manor Lakes VIC 3024, Úc

+61 458 256 431

8 Burn Rd, 04 07 Trivex, Singapore 369977.

+65 9028 2818

Phường 10, 684 Đường Hưng Phú, Phường 10, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+65 9028 2818

No.5AB, Street 371 (Solar), Sangkat Steung Meanchey, Khan Meanchey, Phnom Penh, Campuchia.

+855 12 901 196

No.5AB, Street 371 (Solar), Sangkat Steung Meanchey, Khan Meanchey, Phnom Penh, Campuchia.

+855 12 901 196

Nuveq Cloud Access Portal mọi nơi. Bất cứ lúc nào. Mọi thiết bị
  • Phần mềm dựa trên đám mây

  • Quyền truy cập linh hoạt

  • Quản lý từ xa

  • Hỗ trợ cả NFC & BLE 

  • Bảo mật đầu cuối

neonglobe.gif

Cảm ơn bạn đã gửi!

bottom of page