Controller front page.png

Bộ điều khiển truy cập IoT thông minh kết hợp kiểm soát truy cập cấp doanh nghiệp với nền tảng quản lý dựa trên đám mây, mạnh mẽ để tạo ra một giải pháp luôn đơn giản, an toàn và sẵn sàng cho quy mô.

EP-3000C

Hệ thống kiểm soát truy cập dựa trên đám mây mới nhất của Nuveq, một khái niệm mới về quản lý truy cập bảo mật, sử dụng sức mạnh của IoT và các dịch vụ đám mây. Cung cấp đầu đọc kiểm soát truy cập thế hệ tiếp theo liền mạch với khả năng tương thích linh hoạt với Thông tin đăng nhập di động Bluetooth, thẻ NFC & Mifare.

EP-3000C.png
EP-16IO.png

EP-16IO

Bảng mở rộng Nuveq EP-16IO I / O.

Nuveq Elevator Board mở rộng khả năng kiểm soát ra vào cho các thang máy tiêu chuẩn, cho phép chủ sở hữu tòa nhà cũng như người thuê nhà đảm bảo an toàn và kiểm soát việc ra vào các tầng cụ thể