top of page
front page.png

Bảo mật đám mây cấp doanh nghiệp bảo vệ nhân viên, khách truy cập và khách hàng

EP-3000C

Hệ thống kiểm soát truy cập dựa trên đám mây mới nhất của Nuveq, một khái niệm mới về quản lý truy cập bảo mật, sử dụng sức mạnh của IoT và các dịch vụ đám mây. Cung cấp đầu đọc kiểm soát truy cập thế hệ tiếp theo liền mạch với khả năng tương thích linh hoạt với Thông tin đăng nhập di động Bluetooth, thẻ NFC & Mifare.

Main Page-icon1.png
Main Page-icon2.png

EP-16IO

EP-16IO

Bảng mở rộng Nuveq EP-16IO I / O.

Nuveq Elevator Board mở rộng khả năng kiểm soát ra vào cho các thang máy tiêu chuẩn, cho phép chủ sở hữu tòa nhà cũng như người thuê nhà đảm bảo an toàn và kiểm soát việc ra vào các tầng cụ thể

bottom of page