Products data sheets.png

PRODUCTS

DATA

SHEETS

Cloud-Based Access Control System | Mobile Access

Products Data Sheets

Cloud-Based Access Control  Mobile Access

EP-3000C

Bộ điều khiển truy cập IoT

Thông tin đăng nhập trên thiết bị di động

EP-16IO

16 Bảng đầu vào / đầu ra

Cổng quản lý đám mây

EP-30NB

Đầu đọc BLE / NFC / Mirfare

Tên dịch vụ

OFFEO-offeo-video-16-copy.png
OFFEO-offeo-video-16-copy-copy.png
EP-16IO-1.png
OFFEO-offeo-video-16-copy-copy-copy.png
mobile-credentials.png