IoT Access Control

BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUY CẬP IOT THÔNG MINH NUVEQ

EP-3000C Access kết hợp kiểm soát truy cập cấp doanh nghiệp với nền tảng quản lý dựa trên đám mây, mạnh mẽ để tạo ra một giải pháp luôn đơn giản, an toàn và sẵn sàng cho quy mô.
Bắt đầu với Bộ điều khiển thông minh của Nuveq, người dùng có thể mang đến sự đơn giản chỉ cần cắm là chạy vào việc quản lý cửa và truy cập trong toàn tổ chức của họ. Bộ điều khiển thông minh hoạt động với đầu đọc và phần cứng cửa hiện có của tòa nhà của bạn.
Sau khi các cửa được kết nối, chúng đã sẵn sàng được quản lý từ bất kỳ thiết bị nào thông qua Nuveq Command. Nền tảng Nuveq Command cho phép bạn dễ dàng quản lý quyền truy cập, lịch trình và người dùng của tòa nhà. Tích hợp vào các nền tảng thư mục đang hoạt động đảm bảo rằng nhân viên được tự động định cấu hình, tham gia và giới thiệu.

plugNPlay_active.png
Scale icon.png
googlecloud-logo.png
EP3000C.png