replaced card.gif

Cách thông minh để mở cửa

Thông tin đăng nhập trên thiết bị di động

để thay thế Thẻ thông minh?

Don’t worry anymore about forgetting your key card or fob at home. No more fumbling around looking for the right key.

Unlock any door with your mobile phone.

Di chuyển sang thiết bị di động

Giải pháp di động không tiếp xúc tương thích với iOS và Android.

Nuveq Mobile Access sử dụng Bluetooth Low Energy để trao đổi thông tin xác thực với đầu đọc Nuveq Bluetooth để vào cửa một cách an toàn. Trao đổi thông tin xác thực được mã hóa bằng cách sử dụng mã hóa AES 256 và nhảy mã ngẫu nhiên để ngăn chặn các cuộc tấn công phát lại. Các phương pháp trao đổi và giao tiếp khóa độc quyền ngăn chặn việc thao túng hoặc sao chép thông tin đăng nhập sang các thiết bị khác.

Empty Stage
lock icon.png

KEY BENEFITS OF MOBILE ACCESS

phone icon.png

Nuveq Mobile Access allows you to use your own smartphones as  key to replace an access card.

contactless icon.png

Mobile access uses the highest level of encryption using AES 256 encryption and random code-hopping to prevent replay attacks.

A flexible, personal mobile credential replaces shared

plastic cards and face-to-face handovers, keeping

everyone safer.

3D Balls in Rainbow Background
Mobile Access-iPhone.png

Thông tin đăng nhập trên thiết bị di động

Nuveq Mobile Access cho phép bạn sử dụng

sở hữu điện thoại thông minh làm chìa khóa để vào cửa,

cơ sở vật chất và hơn thế nữa.

Bằng cách sử dụng điện thoại thông minh của bạn làm thông tin xác thực,

quản lý và sử dụng thẻ truy cập trở thành

dễ dàng hơn, nhanh hơn và an toàn hơn.

Digital Key
card key.png
phone icon1.png

Mobile Phone

Key Card

+

phone+card.png

Digital Key

Bảo mật hơn với thiết bị di động

Cơ sở của bạn được tăng cường bảo mật khi bạn sử dụng thông tin đăng nhập di động được mã hóa thay vì thẻ thông minh hoặc fobs. Khi điện thoại bị mất, tính năng bảo vệ sinh trắc học và mật mã tích hợp sẽ ngăn những kẻ xâm nhập không thường xuyên sử dụng điện thoại để mở khóa cửa của bạn.

Với quyền truy cập di động, bạn có thể cấp, thay đổi hoặc hủy bỏ quyền truy cập ngay lập tức, qua mạng, giúp việc quản trị thuận tiện hơn và xây dựng một không gian an toàn hơn.

Tiết kiệm thời gian, tiền bạc - và sử dụng ít nhựa hơn

Không còn thẻ nhựa để in, không cần cập nhật để mua hoặc cài đặt, và không còn lãng phí thời gian để phát chìa khóa.

Giảm điểm tiếp xúc

Thông tin đăng nhập cá nhân, linh hoạt trên điện thoại di động thay thế thẻ nhựa dùng chung và giao dịch trực tiếp, giúp mọi người an toàn hơn.

Mobile Credentials
envolop.png
iMac.png
Ep-30NB.png
arrow.png
arrow1.png
iphone.png