top of page

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Ứng dụng di động NUVEQ

Cập nhật lần cuối ngày 2 tháng 6 năm 2020

Nuveq Sdn. Bhd. (“Chúng tôi” hoặc “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) tôn trọng quyền riêng tư của người dùng của chúng tôi (“người dùng” hoặc “bạn”). Chính sách Bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và bảo vệ thông tin của bạn khi bạn truy cập ứng dụng di động của chúng tôi (“Ứng dụng”).  Vui lòng đọc kĩ chính sách bảo mật này.  NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY, VUI LÒNG KHÔNG TRUY CẬP ĐƠN.  

 

Chúng tôi có quyền thực hiện các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì.  Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối” của Chính sách Bảo mật này.  Bạn được khuyến khích xem xét định kỳ Chính sách quyền riêng tư này để được cập nhật thông tin. Bạn sẽ được coi là đã được thông báo, sẽ tuân theo và sẽ được coi là đã chấp nhận các thay đổi trong bất kỳ Chính sách Bảo mật sửa đổi nào bằng cách bạn tiếp tục sử dụng Ứng dụng sau ngày Chính sách Bảo mật sửa đổi đó được đăng.  

 

Chính sách Bảo mật này không áp dụng cho cửa hàng trực tuyến / di động của bên thứ ba mà từ đó bạn cài đặt Ứng dụng hoặc thanh toán, cũng có thể thu thập và sử dụng dữ liệu về bạn.  Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ dữ liệu nào được thu thập bởi bất kỳ bên thứ ba nào như vậy.  

 

THU THẬP THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn theo nhiều cách khác nhau.  Thông tin chúng tôi có thể thu thập qua Ứng dụng tùy thuộc vào nội dung và tài liệu bạn sử dụng, và bao gồm:  

 

Dữ liệu cá nhân 

Thông tin nhân khẩu học và các thông tin nhận dạng cá nhân khác (như tên, địa chỉ email và số điện thoại của bạn) mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi khi chọn đăng ký và sử dụng Ứng dụng.

 

Dữ liệu phái sinh 

Thông tin mà máy chủ của chúng tôi tự động thu thập khi bạn truy cập Ứng dụng, chẳng hạn như các hành động gốc của bạn không thể tách rời với Ứng dụng, cũng như các tương tác khác giữa Ứng dụng và phần cứng được kết nối khác thông qua tệp nhật ký máy chủ.  

 

Thông tin Vị trí Địa lý 

Chúng tôi yêu cầu quyền truy cập hoặc quyền theo dõi thông tin dựa trên vị trí từ thiết bị di động của bạn, liên tục hoặc trong khi bạn đang sử dụng Ứng dụng, để cung cấp các dịch vụ dựa trên vị trí liên quan đến hoạt động của Ứng dụng.

Quyền truy cập thiết bị di động 

Chúng tôi yêu cầu quyền truy cập hoặc quyền đối với một số tính năng từ thiết bị di động của bạn, bao gồm cả bộ nhớ và Bluetooth trên thiết bị di động của bạn. Những điều này được yêu cầu để tiếp tục sử dụng Ứng dụng cho mục đích đã định của nó.

 

Dữ liệu thiết bị di động 

Thông tin thiết bị như số ID thiết bị di động, kiểu máy và nhà sản xuất, phiên bản hệ điều hành, số điện thoại, quốc gia, vị trí của bạn và bất kỳ dữ liệu nào khác mà bạn chọn cung cấp.

 

Đẩy thông báo 

Chúng tôi yêu cầu bạn gửi đến các thông báo đẩy liên quan đến tài khoản của bạn hoặc Ứng dụng. Thông báo đẩy được yêu cầu để cập nhật các tính năng và chức năng của ứng dụng.

 

Dữ liệu của bên thứ ba 

Chúng tôi không thu thập thông tin về các bên thứ ba thông qua ứng dụng này.  

 

SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN

Có thông tin chính xác về bạn cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm mượt mà, hiệu quả và tùy chỉnh.  Cụ thể, chúng tôi có thể sử dụng thông tin thu thập được về bạn qua Ứng dụng để:  

 

1.   Hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật và trả lời trát đòi hầu tòa.

2.   Biên dịch dữ liệu thống kê ẩn danh và phân tích để sử dụng trong nội bộ hoặc với các bên thứ ba. 

3.   Tạo và quản lý tài khoản của bạn.

4.   Cung cấp quảng cáo được nhắm mục tiêu, phiếu giảm giá, bản tin và các thông tin khác liên quan đến các chương trình khuyến mãi và Ứng dụng cho bạn. 

5.   Gửi email cho bạn về tài khoản hoặc đơn đặt hàng của bạn.

6.   Cho phép giao tiếp giữa người dùng với người dùng.

7.   Thực hiện và quản lý các giao dịch mua, đơn đặt hàng, thanh toán và các giao dịch khác liên quan đến Ứng dụng.

số 8.   Tạo hồ sơ cá nhân về bạn để thực hiện các lượt truy cập Ứng dụng trong tương lai được cá nhân hóa hơn.

9.   Tăng hiệu quả và hoạt động của Ứng dụng.

10.  Theo dõi và phân tích việc sử dụng và xu hướng để cải thiện trải nghiệm của bạn với Ứng dụng.

11.  Thông báo cho bạn về các cập nhật đối với Ứng dụng.

12.  Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng di động và / hoặc các đề xuất mới cho bạn.

13.  Thực hiện các hoạt động kinh doanh khác khi cần thiết.

14.  Ngăn chặn các giao dịch gian lận, giám sát chống trộm cắp và bảo vệ chống lại hoạt động tội phạm.

15.  Xử lý các khoản thanh toán và hoàn lại tiền.

16.  Yêu cầu phản hồi và liên hệ với bạn về việc bạn sử dụng Ứng dụng. 

17.  Giải quyết tranh chấp và khắc phục sự cố.

18.  Đáp ứng các yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ khách hàng.

19.  Gửi cho bạn một bản tin.

20  Xin hỗ trợ cho Ứng dụng.

 

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin chúng tôi đã thu thập được về bạn trong một số tình huống nhất định. Thông tin của bạn có thể được tiết lộ như sau:  

 

Theo luật hoặc để bảo vệ quyền 

Nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ thông tin về bạn là cần thiết để đáp ứng quy trình pháp lý, để điều tra hoặc khắc phục các vi phạm tiềm ẩn đối với chính sách của chúng tôi hoặc để bảo vệ quyền, tài sản và sự an toàn của người khác, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn khi được cho phép hoặc yêu cầu bởi bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành nào.  Điều này bao gồm việc trao đổi thông tin với các đơn vị khác để chống gian lận và giảm thiểu rủi ro tín dụng.

 

Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba 

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba thực hiện các dịch vụ cho chúng tôi hoặc thay mặt chúng tôi, bao gồm xử lý thanh toán, phân tích dữ liệu, gửi email, dịch vụ lưu trữ, dịch vụ khách hàng và hỗ trợ tiếp thị.  

 

Truyền thông Tiếp thị

Với sự đồng ý của bạn hoặc với cơ hội để bạn rút lại sự đồng ý, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba cho các mục đích tiếp thị, khi được pháp luật cho phép.

 

Tương tác với những người dùng khác 

Ứng dụng này không cho phép tương tác với những người dùng khác của Ứng dụng.  

 

Bài đăng trực tuyến

Ứng dụng này không cho phép đăng hoặc chia sẻ lên bất kỳ dịch vụ trực tuyến hoặc phương tiện truyền thông xã hội nào.

 

Nhà quảng cáo bên thứ ba 

Ứng dụng này không được hỗ trợ quảng cáo và sẽ không gửi bất kỳ quảng cáo nào cho bạn ngoài các thông báo về Ứng dụng và các dịch vụ liên quan của Ứng dụng.

 

Chi nhánh

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các chi nhánh của chúng tôi, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ yêu cầu các chi nhánh đó tuân theo Chính sách Bảo mật này. Các đơn vị liên kết bao gồm công ty mẹ của chúng tôi và bất kỳ công ty con nào, đối tác liên doanh hoặc các công ty khác mà chúng tôi kiểm soát hoặc dưới sự kiểm soát chung của chúng tôi.

 

Đối tác kinh doanh 

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác kinh doanh của chúng tôi để cung cấp cho bạn một số sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình khuyến mãi.  

 

Các bên thứ ba khác

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các nhà quảng cáo và nhà đầu tư nhằm mục đích thực hiện phân tích kinh doanh chung. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba như vậy cho các mục đích tiếp thị, khi được pháp luật cho phép.  

 

Bán hoặc phá sản 

Nếu chúng tôi tổ chức lại hoặc bán tất cả hoặc một phần tài sản của mình, trải qua một cuộc sáp nhập hoặc được một pháp nhân khác mua lại, chúng tôi có thể chuyển thông tin của bạn cho pháp nhân kế thừa.  Nếu chúng tôi ngừng kinh doanh hoặc phá sản, thông tin của bạn sẽ là tài sản được chuyển nhượng hoặc mua lại bởi một bên thứ ba.  Bạn thừa nhận rằng việc chuyển giao như vậy có thể xảy ra và người được chuyển giao có thể từ chối các cam kết mà chúng tôi đã đưa ra trong Chính sách Bảo mật này.  

 

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các hành động của các bên thứ ba mà bạn chia sẻ dữ liệu cá nhân hoặc dữ liệu nhạy cảm và chúng tôi không có quyền quản lý hoặc kiểm soát các yêu cầu của bên thứ ba.  Nếu bạn không còn muốn nhận thư từ, email hoặc thông tin liên lạc khác từ bên thứ ba, bạn có trách nhiệm liên hệ trực tiếp với bên thứ ba.  

 

TRANG WEB BÊN THỨ BA

Ứng dụng có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba và các ứng dụng quan tâm, bao gồm cả quảng cáo và các dịch vụ bên ngoài, không được liên kết với chúng tôi. Khi bạn đã sử dụng các liên kết này để rời khỏi Ứng dụng, bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho các bên thứ ba này sẽ không được đề cập trong Chính sách quyền riêng tư này và chúng tôi không thể đảm bảo tính an toàn và bảo mật cho thông tin của bạn. Trước khi truy cập và cung cấp bất kỳ thông tin nào cho bất kỳ trang web của bên thứ ba nào, bạn nên thông báo cho bản thân về các chính sách và thông lệ bảo mật (nếu có) của bên thứ ba chịu trách nhiệm về trang web đó và nên thực hiện các bước cần thiết để, theo quyết định của bạn, bảo vệ sự riêng tư của thông tin của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc các thông lệ và chính sách về quyền riêng tư và bảo mật của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm các trang web, dịch vụ hoặc ứng dụng khác có thể được liên kết đến hoặc từ Ứng dụng.

 

BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật hành chính, kỹ thuật và vật lý để giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.  Mặc dù chúng tôi đã thực hiện các bước hợp lý để bảo mật thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi, nhưng xin lưu ý rằng bất chấp nỗ lực của chúng tôi, không có biện pháp bảo mật nào là hoàn hảo hoặc không thể xuyên thủng và không có phương pháp truyền dữ liệu nào có thể được đảm bảo chống lại bất kỳ hành vi đánh chặn hoặc hình thức lạm dụng nào khác.  Bất kỳ thông tin nào được tiết lộ trực tuyến đều dễ bị đánh chặn và sử dụng sai bởi các bên trái phép.  Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn hoàn toàn nếu bạn cung cấp thông tin cá nhân.

 

CHÍNH SÁCH DÀNH CHO TRẺ EM

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin từ hoặc tiếp thị cho trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn biết bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi đã thu thập từ trẻ em dưới 13 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp bên dưới.  

 

ĐIỀU KHIỂN CÁC TÍNH NĂNG KHÔNG THEO DÕI 

Hầu hết các trình duyệt web và một số hệ điều hành di động [và các ứng dụng di động của chúng tôi] bao gồm tính năng Không theo dõi (“DNT”) hoặc cài đặt mà bạn có thể kích hoạt để báo hiệu tùy chọn bảo mật của bạn không để dữ liệu về các hoạt động duyệt web trực tuyến của bạn bị giám sát và thu thập.  Chưa có tiêu chuẩn công nghệ thống nhất để nhận biết và triển khai tín hiệu DNT được hoàn thiện. Do đó, chúng tôi hiện không phản hồi các tín hiệu trình duyệt DNT hoặc bất kỳ cơ chế nào khác tự động thông báo lựa chọn của bạn để không bị theo dõi trực tuyến.  Nếu tiêu chuẩn theo dõi trực tuyến được thông qua mà chúng tôi phải tuân theo trong tương lai, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về thông lệ đó trong phiên bản sửa đổi của Chính sách quyền riêng tư này.  

 

CÁC TÙY CHỌN LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN CỦA BẠN

thông tin tài khoản

Bạn có thể xem lại hoặc thay đổi thông tin trong tài khoản của mình bất cứ lúc nào hoặc chấm dứt tài khoản của mình bằng cách:

   Cập nhật chi tiết tài khoản của bạn trong Ứng dụng

   Liên hệ với quản trị viên của hệ thống bằng Ứng dụng

Theo yêu cầu chấm dứt tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ hủy kích hoạt hoặc xóa tài khoản và thông tin của bạn khỏi cơ sở dữ liệu đang hoạt động của chúng tôi. Tuy nhiên, một số thông tin có thể được giữ lại trong các tệp của chúng tôi để ngăn chặn gian lận, khắc phục sự cố, hỗ trợ bất kỳ cuộc điều tra nào, thực thi Điều khoản Sử dụng của chúng tôi và / hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp lý.

 

Email và thông tin liên lạc

Nếu bạn không còn muốn nhận thư từ, email hoặc các thông tin liên lạc khác từ chúng tôi, bạn có thể từ chối bằng cách:

   Cho phép tài khoản của bạn hết hạn một cách tự nhiên.

Mọi email và thông báo đẩy từ chúng tôi sẽ ngay lập tức chấm dứt sau khi tài khoản hết hạn.

 

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Nếu bạn có câu hỏi hoặc nhận xét về Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

 

Nuveq Sdn. Bhd.

58 Jalan Mutiara Barat, Taman Taynton,

56000 Kuala Lumpur, Malaysia.

+603 91310918

+603 91320918

support@nuveq.net

bottom of page