Installation Manual.png

Sơ đồ đấu dây điều khiển truy cập dựa trên đám mây

MỘT CỬA - EM / BỘ ĐỌC WIEGAND CỦA EM / MIRFARE

MỘT CỬA - BỘ ĐỌC RẤT

Bo mạch I / O THANG MÁY

HAI CỬA - EM / MIRFARE WIEGAND READER

Cửa ngăn

Sắp có

EP-3000C two door wiegand Wiring Diagram.png
EP-3000C one door wiegand Wiring Diagram.png
EP-3000C Wiring Diagram.png
EP-3000C Barrier Gate Wiring Diagram.png
EP-16IO Wiring Diagram.png