top of page
Installation manual.png

CÀI ĐẶT

THỦ CÔNG

Hệ thống kiểm soát truy cập dựa trên đám mây | Truy cập di động

Hướng dẫn sử dụng

Sơ đồ hệ thống dây điện

1 BLE wiring.png

One Door - Đầu đọc BLE

EP-3000C Barrier Gate Wiring Diagram.png

Cửa ngăn

2 BLE wriing.png

Hai Cửa - Đầu Đọc BLE

EP-16IO Wiring Diagram.png

Thang máy  I/O Board

bottom of page